KITAB BERBAHASA ARAB & TERJEMAHAN

KITAB BERBAHASA ARAB & TERJEMAHAN
Selengkapnya

PAKAIAN MUSLIM & MUSLIMAH

PAKAIAN MUSLIM & MUSLIMAH
Selengkapnya

BUKU & PAKET EDUKASI ANAK

BUKU & PAKET EDUKASI ANAK
Selengkapnya

PRODUK TERBARU

(Untuk kemudahan berbelanja gunakan menu kategori produk)


Kode Buku ZZ003
Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam
Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab

Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Penerbit: Zamzam

*****
“Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti ia telah berlepas diri untuk menjaga din dan kehormatannya. Dan, barangsiapa yang melakukan syubhat, ia ibarat penggembala yang menggembala (hewan ternaknya) di sekitar tempat terlarang yang hampir saja masuk ke dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja itu mempunyai larangan. Ingatlah, larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang haram.” [HR. Bukhari dan Muslim]
Mengetahui perkara halal dan haram merupakan salah satu pondasi ajaran Islam. Tidak berlebihan bila para ulama menekankan agar kaum muslimin mendalami masalah ini demi menjaga keislamannya. Sebab, dengan mengetahui halal dan haram, seorang muslim memiliki pijakan dalam segala aktivitasnya, baik berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, maupun, adab.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama yang teguh memegang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman generasi salafush shalih menjabarkan berbagai hukum halal dan haram dalam Islam dengan ungkapan sederhana dan mudah dipahami. Dengan kapabilitas keilmuannya yang mendalam, penulis menuntun kita untuk memahami dengan benar berbagai ajaran Islam dalam koridor halal dan haram.

Rp 90000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Mengetahui perkara halal dan haram merupakan salah satu pondasi ajaran Islam. Tidak berlebihan bila para ulama menekankan agar kaum muslimin mendalami masalah ini demi menjaga keislamannya. Sebab, dengan mengetahui halal dan haram, seorang muslim memiliki pijakan dalam segala aktivitasnya, baik berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, maupun, adab.

ISBN 978-602-8975-59-9
Ukuran 21cm x 23cm
Jenis Cover Hard Cover
Jumlah Halaman 516 hal

Kode Buku PIS006
Kriteria Busana Muslimah
Mencakup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standard Syar'i

Penulis: Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani
Penerbit: Pustaka Imam Syafii

*****

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman d dalam Surat An-Nuur 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
"... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka..." [QS. An-Nuur: 31]
Fenomena maraknya penggunaan busana muslimah di kalangan kaum wanita muslimah, khususnya di Indonesia, akhir-akhir ini patutlah disyukuri. Terlepas apakah hal itu mengindikasikan kesadaran muslimah yang tinggi dalam beragama ataukah hal itu hanya sekadar tren berbusana belaka. Apapun alasannya, ini merupakan momentum yang harus diapresiasi dengan baik karena sangat kondusif bagi terbentuknya lingkungan sosial dan budaya yang islami pada masa mendatang.

Hanya saja, ada yang aneh dalam fenomena berbusana muslimah tersebut; yaitu terlihatnya ironisme dalam berbusana. Ini dapat terjadi karena para muslimah itu mengikuti tren; atau memang sebenarnya mereka tidak memahami hukum. Maka, jadilah seperti yang kita saksikan; banyak muslimah yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berpakaian tetapi tetap mengundang syahwat, berpakaian tetapi auratnya masih terbuka, dan ironisme-ironisme lain yang sebenarnya berkonotasi merendahkan martabat kaum wanita itu sendiri di hadapan publik.

Buku yang ada di tangan Anda ini menjelaskan secara sistematis dan detail tentang batasan-batasan, kriteria, dan standar berbusana muslimah mencakup bentuk, ukuran, corak, warna, dan model yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syari’at Islam yang agung demi menjaga martabat kaum wanita dan nilai-nilai kesopanan.

Rp 50000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!

Buku yang sangat penting dimiliki oleh kaum muslimah karena menjelaskan secara sistematis dan detail tentang batasan-batasan, kriteria, dan standar berbusana muslimah mencakup bentuk, ukuran, corak, warna, dan model yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syari’at Islam yang agung demi menjaga martabat kaum wanita dan nilai-nilai kesopanan.

ISBN 978-602-8062-60-2
Ukuran 15cm × 23cm
Jenis Cover Soft Cover
Jumlah halaman  x + 318 hlm B/W
Kertas HVS
Berat 420gr

Kode Buku PQK09
Sejarah 25 Nabi dan Rasul (Paket Lengkap 5 Buku)
Disertai Kisah-Kisah Para Nabi Lainnya

Penerbit: Qidsi Perisasi Qur'an Kids
Penulis: Nizar Sa'ad Jabal, Lc., MPd. & Aiman Umar Abdul Aziz

*****

Pentingnya memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para Nabi dan Rasul. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ :

يا رسول الله كم عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة و عشرون ألفا، الرسل من ذلك ثلاثة مائة و خمسة عشر جما غفيرا
Wahai Rasulullah ﷺ, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah ﷺ bersabda: “Jumlah seluruh Nabi dan Rasul seratus dua puluh empat ribu (124000) Nabi, diantara mereka yang termasuk Rasul sejumlah tiga ratus lima belas (315), suatu jumlah yang banyak.”
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Misykah (3/1599 no. 5732) dan Ash-Shahiihah no. 2668.

Allah ﷻ berfirman di dalam QS. Yusuf: 111:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan Rasul) itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.”

1) Nabi Adam- Nabi Shalih 
Allah ﷻ telah firmankan nama dan beberapa cerita kehidupan Nabi dan Rasul dari jumlah Nabi yang sangatlah banyak sebagai potongan-potongan pelajaran yang amat sangat penting bagi kehidupan kita semua sebagai hamba Allah ﷻ.

Lima orang Nabi pertama yang telah Allah ﷻ utus adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Shalih.

Nabi Adam adalah bapaknya semua umat manusia, yang Allah ﷻ ciptakan di surga, tinggal di dalamnya beberapa waktu dengan istrinya Hawa, hingga pada suatu ketika mereka mengikuti ajakan iblis dan dihukum oleh Allah ﷻ, bagaimana kita dapat terbebas dari jerat godaan iblis selama hidup di dunia? Maka kita akan mendapatkannya di dalam kisah kehidupan ringkas Nabi Adam di surga dan di bumi.

Nabi Idris adalah Nabi yang sangat mencintai kebenaran, mencintai amal shalih, Beliau meminta agar dipanjangkan hidupnya demi mengumpulkan banyak kebaikan, sehingga Beliau diberikan kemuliaan oleh Allah ﷻ dengan diwafatkan di langit ke empat, subhaanallah.

Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang kehidupannya berjarak 1000 tahun dengan Nabi Adam, Beliau mengalami ujian umat yang luar biasa, selama 950 Nabi Nuh mendakwahi kaumnya yang bergelimang kesyirikan, mereka menolak dan memusuhinya, bahkan istri dan anaknya juga ikut-ikutan memusuhi dan merendahkan dakwahnya. kemudian Allah ﷻ menurunkan adzab bagi mereka dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya beserta binatang-binatang dengan kapal besar yang diwahyukan Allah ﷻ untuk dibuat oleh Nabi Nuh.

Nabi Hud diutus oleh Allah setelah Nabi Nuh kepada sebuah kaum yang Allah ﷻ beri kelebihan dari kaum yang lain, diberi kelebihan tubuh yang lebih kuat oleh Allah ﷻ sehingga mereka merasa tinggi dan sombong, mereka adalah kaum ‘Ad, kaum yang sering disebut oleh Allah ﷻ dalam alquran. Akibat kesombongan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud, maka Allah ﷻ mengadzab mereka dengan angin yang memporak-porandakan mereka selama 8 hari 7 malam, na’uudzubillah dari murka dan adzabNya ﷻ yang amat pedih.

Kaum Tsamud adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Shalih. Kaum ini juga Allah ﷻ berikan kelebihan dari kaum lainnya dengan kekuatan yang luar biasa, salahsatunya mereka mampu memahat gunung batu menjadi rumah mereka. Namun mereka mengingkari dan memusuhi dakwah Nabi Shalih yang mengajak mereka mentauhidkan Allah ﷻ dan meninggalkan sesembahan leluhur mereka. Mereka membangkang bahkan menantang adzab Allah ﷻ jika Nabi Shalih benar. Akhirnya mereka menerima adzab Allah ﷻ setelah tiga hari dengan adzab yang amat pedih.

2) Nabi Ibrahim - Nabi Ayyub 
Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah ﷻ utus kepada kaumnya di Babilonia, kaum yang penuh dengan kesyirikan, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah ﷻ firmankan, “sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata”. QS Al-Anbiya’ 55. Mulai dari raja hingga rakyat babilonia menolak dakwah tauhid yang selalu diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim hingga suatu hari mereka menangkap dan membakar Nabi Ibrahim, namun Allah ﷻ menyelamatkan Nabi Ibrahim, banyak lagi napak tilas ringkas dari kehidupan Nabi mulia, bapak para nabi yang akan kita temukan di dalam buku ini.

Nabi Luth, Allah ﷻ utus kepada kaum Sadum yang merupakan ibukota negeri Ghurzaghar pada saat itu. Kaum ini bergelimang kesyirikan dan dosa, salah satu dosa mereka yang sangat terkenal adalah homo dan lesbi. Dosa ini mengundang murka Allah ﷻ sehingga saat adzab yang pedih itu datang kepada mereka, Allah ﷻ memerintahkan Nabi Luth dan kaum yang berhijrah bersamanya agar tidak menoleh ke belakang. Saat itu Allah ﷻ membutakan mata mereka, membalikkan tanah negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu panas. Allahu Akbar.

Nabi Ismail adalah anak pertama Nabi Ibrahim dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar. Nabi Ismail tumbuh bersama ibunya Hajar, di lembah Makkah dengan perintah Allah ﷻ. Lembah ini adalah tempat baitullah, Ka’bah, yang dibangun Nabi Ismail dengan bapaknya disana, diberkahi dengan air zamzam hingga saat ini. Nabi Ismail adalah Nabi yang sangat mulia dan sangat taat kepada Allah ﷻ, salah satu bentuk ketaatan itu yang diabadikan sebagai syariat dalam agama kita adalah perintah Allah ﷻ agar beliau disembelih oleh ayahnya. Nabi Ismail sangat yakin dengan perintah Allah ﷻ, pasti mendatangkan kebaikan, pelajaran yang agung akan keyakinan yang luar biasa kepada Allah ﷻ.

Nabi Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah. Kabar gembira akan lahirnya Nabi Ishaq ini dibawa oleh para malaikat, walaupun secara lahir kita akan mengatakan ini tidak masuk akal karena Sarah sudah tua renta, namun pelajaran disini adalah bahwa tidak ada hal yang mustahil jika Allah ﷻ sudah berkehendak.

Nabi Ya’qub adalah putra dari Nabi Ishaq, cucu dari Nabi Ibrahim, anak dan cucu dari orang-orang mulia. Nabi Ya’qub suatu ketika mendahului Aishu yang merupakan anak kesayangan bapaknya memberikan hadiah atas perintah ibunya. Peristiwa ini membuat Aishu marah dan akhirnya Nabi Ya’qub merantau ke negeri Haran, kemudian menikah dengan anak dari pamannya Laban. Setelah lama tak bersua dengan bapak dan ibunya akhirnya beliau berangkat sekeluarga menemui bapak dan ibunya yang sudah tua renta, dan saudaranya untuk meminta maaf, tidak lama kemudian saat dikunjungi anaknya Nabi Ishaq meninggal pada umur 180 tahun.

Nabi Ayyub juga keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ayyub adalah Nabi yang kaya raya, namun kekayaan itu tidak membuatnya lalai dari ibadah dan ketaatan kepada Allah ﷻ. Beliau juga Nabi yang Allah ﷻ uji dengan ujian yang amat berat, jatuh miskin dan menderita penyakit selama 18 tahun, namun kesabaran dan doa yang beliau panjatkan kepada Allah ﷻ menjadikan beliau makin yakin bahwa ini semua adalah ujian yang mengangkat derajatnya, setelah Allah ﷻ sembuhkan, Allah ﷻ berikan kekayaan dan keturunan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kehidupan yang penuh dengan kesabaran atas ujian Allah ﷻ dan yakin bahwa Allah ﷻ tidaklah menguji kecuali untuk kebaikan yang amat banyak bagi seorang hamba.

3) Nabi Yusuf - Nabi Musa 
Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Beliau adalah anak kesayangan bapaknya, hingga membuat saudara-saudaranya iri hati dan ingin mencelakai Nabi Yusuf. Iri hati ini merupakan awal dari kisah menakjubkan dari kehidupan Nabi Yusuf hingga beliau pada saatnya menjadi Nabi dan seorang yang dipercaya di kerajaan Mesir saat itu menjadi bendahara kerajaan.

Nabi Syu’aib diutus oleh Allah ﷻ kepada kaum Madyan, yang negeri itu terletak antara Hijaz dan Syam. Kaum ini penuh dengan kesyirikan, salah satu kesyirikan mereka yang terkenal adalah penyembahan mereka terhadap sebuah pohon di tengah ladang yang bernama Aikah, mereka menggantungkan kebutuhan mereka pada pohon tersebut dengan segala ritual kesyirikannya. Mereka juga kaum perampok dan kaum yang curang dalam berdagang, dakwah Nabi Syu’aib menyeru mereka kepada tauhid dan kelurusan, serta kejujuran dalam berdagang. Kaumnya membangkang dan tidak mengindahkan dakwah Nabi Syuaib hingga Allah ﷻ murka dan mengazab mereka di negeri mereka hingga seakan-akan negeri itu tidak pernah ada.

Nabi Dawud adalah Nabi dari kalangan bani israil, yang merupakan seorang Nabi yang pemberani, tangguh, gigih dalam bekerja, Allah ﷻ beri ilmu dan kepandaian serta sikap bijaksana sehingga Allah ﷻ jadikan beliau raja setelah wafatnya Thalut.

Nabi Sulaiman adalah Nabi dengan kerajaan yang paling megah yang pernah ada di dunia, tidak ada lagi kerajaan yang jauh lebih megah dari kerajaannya. Allah ﷻ beri Nabi Sulaiman keilmuan sehingga pasukannya terdiri dari manusia, jin dan hewan. Dan harta yang berada pada hamba Allah ﷻ yang shalih adalah harta yang paling nikmat, dan Nabi Sulaiman pernah suatu ketika memuji-muji Allah ﷻ bersyukur atas ilmu yang diberikan kepadanya, yaitu ketika beliau mendengar seruan raja semut kepada rakyatnya, semoga kita juga termasuk orang-orang yang selalu bisa bersyukur kepada Allah ﷻ, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman.

Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dua orang adik dan kakak yang merupakan Nabi dari kalangan bani israil. Kisah yang sangat luar biasa dari mereka berdua saat berdakwah kepada Fir’aun yang mengaku sebagai Tuhan. Kesombongan yang disuruh Allah ﷻ untuk mereka hadapi dengan lemah lembut, dengan segala kesulitan dan ujian, akhirnya Allah ﷻ memenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun dan menghancurkan Fir’aun beserta bala tentara dan pengikutnya.

4) Nabi Ilyas - Nabi Isa 
Buku ini dibuka dengan kisah Nabi-Nabi dari bani Israil, yaitu Nabi Khidhr dan pertemuan beliau dengan Nabi Musa dan Nabi Yusya’ di tepian pantai yang diabadikan Allah ﷻ dalam alquran, juga Nabi Syamuel yang Allah ﷻ utus di Paletina bertahun-tahun sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun kepada bani israil yang pada kala itu dikuasai oleh bangsa ‘Amaliq yang membunuh semua bani israil, lalu Nabi Uzair yang Allah ﷻ pernah wafatkan selama seratus tahun kemuadian dihidupkan kembali dan juga yang dianggap dan didakwa sebagai anak Allah ﷻ oleh bani israil, lalu kisah Nabi Hizqiyal yang Allah ﷻ utus kepada bani israil sepeninggal Nabi Yusya’ bin Nun, Nabi Hizqiyal kisahnya telah diabadikan di dalam alquran tentang tulang-belulang yang Allah ﷻ hidupkan kembali di hadapan matanya, juga kisah Nabi Daniyal yang berasal dari kota babilonia, diutus kepada bani israil sebelum Nabi Isa, di kota yang saat itu dikuasai oleh Raja Persia yang menyiksa bani israil.

Nabi yang juga dari kalangan bani israil adalah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Dzulkifli yang ketiganya diutus oleh Allah ﷻ kepada bani israil di daerah Ba’labak yang pada saat itu terkenal dengan kesyirikan mereka yang menyembah berhala bernama Ba’l.

Nabi Yunus adalah Nabi yang Allah ﷻ utus kepada kaum Nainawi yang selalu menentang dan tidak mengindahkan dakwah Nabi Yunus hingga Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Dengan kehendak Allah ﷻ, Nabi Yunus pergi tanpa ijin Allah ﷻ dari kaumnya dan kemudian beliau bertaubat dengan taubat yang dipuji oleh Rasulullah ﷺ saat beliau berada di dalam perut ikan.

Nabi Zakariya adalah Nabi dari bani israil yang merupakan keturunan dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Beliau adalah Nabi yang bertaqwa, tidak pernah berbuat syirik, dan rajin bekerja menafkahi keluarganya, Beliau bekerja sebagai tukang kayu, masyaallah.

Nabi Zakariya memiliki anak di kala sudah berumur tua, Allah ﷻ karunia setelah selalu berdoa kepadaNya ﷻ dan memohon agar Allah ﷻ berikan keturunan yang taat kepada Allah ﷻ. Anak beliau bernama Nabi Yahya, nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Mereka berdakwah pada bani israil dan berada di Damaskus. Kala itu ujian dakwah Nabi Yahya adalah berdakwah pada pembesar kerajaan yang pada waktu itu melanggar aturan Allah dengan keinginan menikahi saudara kandung. Dengan dakwah ini, kaumnya menentang Nabi Yahya dan membunuhnya sehingga Allah murka dan menurunkan adzabnya bagi mereka.

Nabi Isa putra Maryam adalah Nabi yang juga diutus kepada bani israil sebelum Nabi Muhammad ﷺ diutus, salah satu peristiwa besar yang terjadi di zamannya adalah turunnya makanan dari langit dengan doa Nabi Isa atas permintaan kaumnya. Allah ﷻ beri Nabi Isa mukjizat yang luar biasa sehingga beliau diagungkan bahkan dianggap tuhan namun dengan begitu masih banyak kaumnya yang menentang dakwahnya kecuali sedikit, yaitu mereka yang disebut hawariyyun. Hingga pada akhir-akhir masa dakwah beliau, kaumnya membuat makar untuk menghabisi nyawa Nabi Isa. Namun dengan ijin dan pertolongan Allah ﷻ, Nabi isa selamat dari buruan kaumnya.

5) Nabi Muhammad  
Nabi Muhammad ﷺ adalah Nabi terakhir dari silsilah kenabian yang Allah ﷻ utus bagi umat manusia. Adalah keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad ﷺ hidup dan diutus kepada kaum quraisy di lembah Makkah, yang merupakan kota yang dibangun oleh nenek moyangnya mereka, Nabi Ismail dan kabilah jurhum.

Kelahiran Nabi ﷺ adalah rahmat bagi umat manusia, dengan pendidikan yang mantap dari sang kakek dan pamannya, juga budaya baik yang ada pada kaumnya Nabi ﷺ tumbuh sebagai seseorang dengan karakter yang sangat baik sehingga dijuluki dengan Al-Amiin, julukan prestisius yang hanya dimiliki oleh Rasulullah ﷺ di tengah kaumnya saat itu.

Selama 13 tahun Nabi ﷺ berada di Makkah, fokus dakwah Beliau ﷺ adalah penanaman iman, tauhid dan menjauhkan manusia dari menyembah selain Allah ﷻ dalam segala bentuk penyembahan dan ketergantungan hidup.

Setelah itu Rasulullah ﷺ membangun kehidupan dan budaya islami yang meluas di Yatsrib, yang dikenal sekarang dengan nama Madinah. 10 tahun di Madinah, beliau berhasil membangun umat islam yang sempurna dari segala sisi, sehingga umat ini sangat berpengaruh di dunia dan menjadi bangsa yang sangat dihormati dengan membawa segala kebaikan.

11 tahun setelah hijrah, akhirnya ummat berada pada penghujung kehidupan Rasulullah ﷺ, sedih yang amat dalam dirasakan oleh siapa saja, namun agamanya tetap Allah ﷻ kekalkan hingga hari kiamat, agama yang menjunjung tauhid, keteraturan hidup, dan keharmonisan antar sesama manusia.

Rp 475000

Rp 395000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Sangat penting untuk mengajarkan anak-anak agar bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para Nabi dan Rasul. Allah ﷻ berfirman di dalam QS. Yusuf: 111: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan Rasul) itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” Buku ini sangat penting untuk anak-anak agar lebih mengenal para nabi dan rasul dan meneladani kisah-kisah mereka.

Paket Lengkap Isi 6 Buku
Ukuran 24cm x 20cm
Jenis Cover Soft Cover dg pengikat jilid lengkap
Berat 2380gr
full color dg ilustrasi

Kode Buku DH004
Jalan Selamat dalam Memahami Sifat-Sifat Allah, Syari'at, dan Takdir
Judul Asli: Taqrib Ad-Tadmuriyah

Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Penerbit: Darul Haq

*****

Ada begitu banyak golongan yang terjatuh dalam kesalahan terkait masalah Tauhid Asma`dan Sifat, bahkan termasuk di antaranya adalah mereka yang menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jama’ah, tetapi ternyata justru menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Salah satu manhaj untuk mengkaji masalah seperti ini, ketika ada sejumlah pihak yang mengklaim diri paling benar, adalah membandingkan dan menimbangnya -dalam rangka menguji siapa yang haq- berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah dengan berlandaskan pemahaman as-Salaf ash-Shalih.

Inilah yang diuraikan dalam buku ini, yaitu dengan menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang haq terlebih dahulu, berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, yang diletakkan dalam kaidah-kaidah fundamen yang baku, sehingga setiap masalah ilmiah terurai secara sistematis dan rapi. Sehingga setelah uraian tersaji secara seksama, semua yang tidak sejalan dengan kebenaran, akan muncul dengan sendirinya secara jelas.

Karena itu, dengan buku ini, kita bisa menimbang berbagai permasalahan akidah yang terkait dengan tiga masalah pokok yang disajikan di dalamnya, yaitu:

  • Tauhid Asma` dan Sifat.
  • Syariat.
  • dan Takdir.

Inilah salah satu buku terbaik yang menguraikan ketiga masalah di atas, dengan sederhana, jelas dan sistematis, sehingga menjadi sangat efektif mengoreksi yang salah dan tidak tepat pada diri kita terkait dengannya, juga menjadi timbangan bagi banyak kekisruhan yang terjadi di antara Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan orang-orang dan golongan-golongan yang mengklaim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Buku ini sangat penting dibaca semua kalangan.

Rp 40000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Salah satu buku terbaik yang menguraikan ketiga masalah di atas, dengan sederhana, jelas dan sistematis, sehingga menjadi sangat efektif mengoreksi yang salah dan tidak tepat pada diri kita terkait dengannya, juga menjadi timbangan bagi banyak kekisruhan yang terjadi di antara Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan orang-orang dan golongan-golongan yang mengklaim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Buku ini sangat penting dibaca semua kalangan.

ISBN 978-602-6845-28-3
Ukuran 14,5cm × 21cm
Jenis Cover Soft Cover
Berat 370gr

Kode Buku ZZ002
Biografi Shahabiyah Nabi
Menelusuri Perjalanan Hidup Para Wanita Mulia di Sekitar Nabi 

Penulis: Syaikh Mahmud Al-Mishri
Penerbit: Zamzam

*****

Salah satu metode yang efektif dalam dunia pendidikan Islam adalah dengan memberikan teladan atau contoh. Dalam Islam, tidak mungkin bagi seorang wanita terombang-ambing tidak jelas, termasuk di dalamnya perihal keteladanan. Lantas, siapakah teladan terbaik bagi kaum muslimah sepanjang sejarah?

Para shahabiyah adalah wanita-wanita terhebat dan agung pada zaman Rasulullah ﷺ. Mereka adalah generasi wanita terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka sarat dengan nilai takwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidah, mereka mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam.Tak sedikit dari mereka rela menyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam.

Buku ini mengajak kita untuk menelusuri kehidupan para shahabiyah Nabi ﷺ. Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari liku-liku perjalanan hidup mereka, berupa perjuangan, ketulusan, pengorbanan, keikhlasan, dan lainnya. Buku ini ditulis oleh Syaikh Mahmud Al-Mishri, seorang dai kelahiran Kairo, Mesir, yang kapabilitas ilmiahnya tak diragukan lagi. Penulis mempersembahkan buku ini agar kita bisa meneladani kehidupan generasi wanita terbaik dari umat ini.

Rp 135000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Buku ini mengajak kita untuk menelusuri kehidupan para shahabiyah Nabi ﷺ. Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari liku-liku perjalanan hidup mereka, berupa perjuangan, ketulusan, pengorbanan, keikhlasan, dan lainnya.

ISBN 978-602-8975-90-2
Ukuran 20,5cm x 23cm
Jenis Cover Hard Cover
Jumlah Halaman 572 hal
Berat 1150gram
Jenis Kertas HVS

Kode Buku PQK08
Kisah-Kisah Sahabat Cilik Rasulullah ﷺ
Kisah anak-anak luar biasa yang hidup di zaman Rasulullah ﷺ

Penerbit: Qidsi Perisasi Qur'an Kids
Penulis: Nurdin Apud Sarbini, Lc.

*****

Usia anak-anak, umumnya banyak dipenuhi dengan bermain bersama teman sebaya. Namun, berbeda dengan anak-anak yang hidup di zaman Rasulullah ﷺ, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Jasa-jasa mereka terhadap islam tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kita hanya bisa menyampaikan pujian-pujian Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ kepada mereka berupa jaminan surga.

Abdullah bin Umar bin Khattab, salah satu dari anak-anak itu mengatakan:

“Siapa yang ingin mengamalkan petunjuk Rasulullah ﷺ, hendaknya dia mengikuti orang-orang yang sudah wafat, yaitu para Shahabat Rasulullah ﷺ. Mereka umat terbaik, hati mereka bersih, ilmu mereka luas. Allah ﷻ telah memilih mereka untuk menemani Rasulullah ﷺ. Ikutilah mereka, mereka berada dalam kebenaran.”

Rasulullah ﷺ bersabda
“Malaikat ini tidak pernah turun ke bumi sebelum malam ini. Malaikat ini meminta izin kepada Allah ﷻ untuk mengucapkan salam kepadaku dan memberitahukan kabar gembira kepadaku bahwa Fathimah akan menjadi pemimpin perempuan surga, sedangkan Hasan dan Husain menjadi pemimpin anak muda di surga” [HR Tirmidzi dan Ahmad]
1) Usamah bin Zaid 
Usamah adalah anak dari shahabat Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman. Usamah sangat dicintai oleh Rasulullah ﷺ, pernah suatu saat Rasulullah ﷺ memangku dan memeluk Hasan bin Ali dan Usamah bin Zaid lalu berdoa, “Ya Allah ﷻ, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua”. Usamah tumbuh sebagai anak yang cerdas dan pemberani, bahkan pada umur yang belum mencapai 20 tahun, Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai panglima perang. Panglima perang termuda yang pernah dicatat sejarah.

2) Anas bin Malik 
Saat ibunya, Ummu Sulaim, membawa Anas bin Malik menemui Rasulullah ﷺ, Beliau mendoakan Anas agar diberi harta, anak yang banyak, dan diberkahi serta dipanjangkan umurnya. Doa Rasulullah ﷺ itu dikabulkan oleh Allah ﷻ, Anas bin Malik yang pada awal bersama Nabi ﷺ adalah seorang anak yatim dan memiliki ibu yang miskin, akhirnya memiliki harta dan anak yang banyak. Hartanya penuh dengan keberkahan, begitu juga anak-anak Anas bin Malik yang semuanya menjadi anak yang shalih dan shalihah. Anas bin Malik wafat di Bashrah, dalam usia yang panjang, 103 tahun, di tahun 93 H, sesuai dengan doa Nabi yang Allah ﷻ kabulkan, umur yang panjang dan hidup yang penuh keberkahan.

3) Abdullah bin Abbas 
Abdullah bin Abbas adalah anak paman Nabi ﷺ, Abbas bin Abdul Muththalib. Lahir 3 tahun sebelum hijrah, dan setelah lahir dibawa oleh ibunya Lubabah menghadap Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ mentahniknya. Abdullah bin Abbas adalah sahabat kecil yang didoakan oleh Nabi ﷺ menjadi orang yang Allah pahamkan baginya agama, Allah jadikan ahli tafsir, dan menjadi orang yang bijaksana.

Semangat belajar Abdullah bin Abbas sangat patut kita contoh. Beliau bercerita tentang semangatnya dalam belajar: “Jika aku mendengar seorang shabhabat Rasulullah ﷺ yang menghafal sebuah hadits, maka aku datangi rumahnya saat istirahat siang. Lalu, aku menunggu di luar pintu sambil tidur dan anginnya menerbangkan debu ke arahku. Sebenarnya, jika aku mengetuk pintu, sahabat itu pasti akan mempersilahkanku, tetapi aku melakukan hal ini karena aku tidak mau mengganggunya”. Lalu beliau berkata, “ilmu itu seharusnya didatangi, bukan yang mendatangi”.

4) Abdullah bin Umar 
Shahabat ini bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang shahabat cilik yang sangat bersemangat dalam mencontoh Rasulullah ﷺ, begitu bersemangatnya dalam mencontoh segala perilaku Rasulullah ﷺ, sampai-sampai orang-orang menganggapnya gila.

Beliau sangat bersemangat dalam beribadah, Abdullah bin Umar juga rajin berpuasa, Nafi’, pembantu Abdullah mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa meniru ibadahnya. Bahkan, semangat Beliau mencontoh Rasulullah ﷺ, bukan hanya dalam ibadah, jika Beliau mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat di suatu tempat, dia akan shalat di tempat itu juga. Semangat mencontoh Nabi ﷺ dalam segala hal yang sangat patut dicontoh oleh semua kaum muslimin.

5) Abdullah bin Zubair 
Abdullah adalah anak dari Zubair bin Awwam dan Asma binti Abu Bakar. Calon pemberani yang dilahirkan dari dua orang tua yang juga pemberani dan sangat berjasa dalam agama, baik bapak ataupun ibunya. Abdullah adalah bayi pertama yang lahir dari kaum muhajirin semenjak diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah oleh Allah ﷻ, sekaligus memperlihatkan kebohongan orang-orang yahudi yang menyihir kaum wanita dari kaum muhajirin supaya tidak bisa melahirkan, kaum muslimin pun sangat bergembira.

Saat Nabi ﷺ wafat, Abdullah bin Zubair berumur 10 tahun, tidak pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ, mengikut jejak bapaknya yang merupakan Sang Penolong Rasulullah ﷺ, pemberani dan gagah perkasa. Namun, waktu itu pun datang pada masa khilafah Umar bin Khattab, dimulai dengan mengurusi kemah para pejuang, yang di kemudian hari menjadi seorang prajurit yang berhasil membunuh Panglima Perang Romawi bizantium penguasa Afrika Utara bernama Jarjir. Kehidupan pejuang yang perlu diteladani setiap anak kaum muslimin.

6) Hasan bin Ali bin Abi Thalib 
Cucu pertama Rasulullah ﷺ yang sangat Beliau cintai. Lahir di tahun ke 3 H, Rasulullah ﷺ sendiri yang memberinya nama Hasan, nama yang sekaligus doa baginya dari Rasulullah ﷺ agar Hasan menjadi anak yang berakhlaq mulia dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyyah.

Wajah Hasan sangat mirip dengan Rasulullah ﷺ, ketika Abu Bakar ash-Shiddiq menggendong Hasan, beliau berkata “bayi ini mirip sekali dengan Rasulullah ﷺ, tidak mirip dengan ayahnya”. Ali yang mendengar ucapan Abu Bakar tersebut tersenyum. Hasan bin Ali pun tumbuh menjadi orang shalih yang diberkahi oleh Allah ﷺ, dan kelak akan menjadi pemipin para pemuda di surga.

7) Husain bin Ali bin Abi Thalib 
Lahir di bulan syawwal tahun ke 4 H, Husain adalah cucu kedua Nabi ﷺ yang juga sangat dicintainya. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda kelak di surga sebgaimana dikabarkan Nabi ﷺ.

Abu Hurairah pernah berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ” Siapa yang mencintai Hasan dan Husain maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang membenci keduanya maka dia telah membenciku”. Alangkah besar keutamaan Husain.


Rp 190000

Rp 175000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Usia anak-anak, umumnya banyak dipenuhi dengan bermain bersama teman sebaya. Namun, berbeda dengan anak-anak yang hidup di zaman Rasulullah ﷺ, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Jasa-jasa mereka terhadap islam tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kita hanya bisa menyampaikan pujian-pujian Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ kepada mereka berupa jaminan surga.

Paket Lengkap Isi 7 Buku
Ukuran 24cm x 20cm
Jenis Cover Soft Cover
Berat 805gr
full color dg ilustrasi

Kode Buku PQK07
Serial Ibadah (Edisi Lengkap 9 Judul Buku)
Juz Amma, Doa-Doa Pilihan, Ayo Belajar Bersuci, Ayo Belajar Shalat, Dzikir-Dzikir Setelah Shalat, Ayo Shalat Berjamaah, Ayo Belajar Haji, Ayo Berpuasa, Ayo Kita Zakat

Penerbit: Qidsi Perisasi Qur'an Kids
Penulis: Nizar Sa'ad Jabal, Lc., MPd.

*****

Perisai Quran menghadirkan buku “Serial Ibadah” untuk sang buah hati. Buku ini disajikan dengan desain dan ilustrasi berwarna dengan harapan akan membuat anak-anak tertarik dan termotivasi untuk mempelajari ibadah-ibadah keseharian yang diterangkan di dalam buku-buku ini.

Buku-buku ini disusun berdasarkan hadits-hadits shahih yang sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama besar seperti Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Bakr Abu Zaid, dan ulama lainnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang dari usahanya, dan anaknya bagian dari usahanya” [HR. Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah]
1) Juz Amma
Serial ini hadir untuk membantu anak-anak menghafal surat-surat pendek dengan memahami artinya, mengamalkan kandungannya, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah al-Qur’an dan al-Hadits. Buku ini berisikan beberapa keterangan tambahan dari hafalan surat-surat pendek saja, seperti keterangan surat, kandungan surat, sebab turunnya surat, keutamaan surat, kisah al-Qur’an, kisah teladan, mutiara hadits, mutiara hikmah, nasehat ulama dan perilaku terpuji.

2) Doa-Doa Pilihan
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ
Artinya: Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki dari-Nya ﷻ tanpa daya dan kekuatan dariku. (HR. Abu Daud no. 4023. Hasan)

Doa ini mengajarkan kepada anak-anak adab kepada Allah ﷻ, ingatan selalu kepada nikmat Allah ﷻ, mengesakan Allah ﷻ dalam setiap nikmat yang diterima tanpa menyekutukanNya ﷻ dengan sesuatu apapun itu. Buku ini menghadirkan beberapa doa-doa keseharian yang akan sering kita temukan dengan sumber yang shahih, beserta adab-adab lain setiap doa yang berkenaan dengan tema-tema tertentu.

3) Ayo Belajar Bersuci
Buku yang menghadirkan tata cara wudhu bagi anak-anak dengan susunan dan gambar yang memudahkan mereka dalam memahami dan mempraktekkan wudhu. Berlandaskan dalil-dalil yang shahih, kitab ini menyajikan beberapa tema penting dalam berwudhu’, seperti pelajaran tentang air, mengenal najis, adab buang hajat, tata cara wudhu’, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu’ dan juga tayammum yang merupakan pengganti dari wudhu jika kita tidak mendapatkan air.

4) Ayo Belajar Shalat
Buku ini disusun berdasarkan dalil-dalil shahih pada setiap pembahasannya, ditambah dengan gambar yang menarik, memudahkan anak-anak untuk memahami dan mempraktekkan setiap gerakan yang harus dia ketahui sebelum shalat. Tema yang dirangkum dalam buku serial shalat ini adalah kenapa kita harus shalat, keutamaan shalat, hukuman bagi seseorang yang tidak shalat, apa kewajiban kita sebelum kita melaksanakan shalat, rakaat pertama ketika kita shalat, berdiri pada rakaat kedua, ketiga dan segala hal yang dapat membatalkan shalat.

5) Dzikir-Dzikir Setelah Shalat
Buku ini disajikan dengan desain dan ilustrasi berwarna dengan harapan akan membuat anak tertarik dan termotivasi untuk membaca dan menghafal dzikir-dzikir selesai shalat fardhu, karena teladan Rasulullah ﷺ mengajarkan kita bahwa pahala shalat akan semakin sempurna jika setelahnya diikuti dengan memuji-muji Allah ﷻ dengan tahlil, tahmid, takbir, tasbih, istighfar dan dzikir pengagungan yang lain.

6) Ayo Shalat Berjamaah
من غدا إلى المسجد و راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا و راح “Barangsiapa pergi pagi hari ke masjid, atau petang hari, akan Allah ﷻ sediakan untuknya tempat di syurga setiap kali dia pergi (pagi atau petang hari).” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah]

Subhanallah, betapa ruginya kita yang dengan sengaja meninggalkan shalat berjamaah ini. Dengan demikian shalat berjamaah adalah ibadah yang agung, mengandung pahala yang amat besar. Buku ini menghadirkan gambar yang menarik, keterangan yang mudah bagi anak-anak, dan agar memotivasi mereka untuk terbiasa menjadi anak-anak shalih yang hatinya selalu bergantung dengan rumah-rumah Allah ﷻ.

7) Ayo Belajar Haji
Makkah adalah kota yang sangat dirindukan oleh setiap umat muslim, semua kita ingin ke sana. Salah satu ibadah yang merupakan rukun islam dan sangat berkaitan dengan kota suci ini adalah haji. Apa keutamaan kota Makkah, keutamaan ibadah haji, siapa saja yang wajib berhaji, apa saja rukun, wajib, dan pembatal-pembatal haji, buku ini akan menjelaskan dengan penjelasan yang ringan dan juga disertai cerita pak Maman yang mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan dari Kementerian Agama, yaitu kesempatan berangkat ke Baitullah untuk berhaji tahun ini, yang akan menceritakan hal-hal yang dijalani oleh seseorang yang berhaji mulai dari persiapan hingga ibadah haji itu sendiri.

8) Ayo Berpuasa
Buku ini mengajarkan kepada anak-anak tentang pengertian puasa, hukum puasa, hukuman bagi anak-anak yang tidak berpuasa, keutamaan puasa, kapan mulai berpuasa, larangan-larangan dalam berpuasa dan memperbanyak ibadah di bulan puasa. Semua materi ini tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan anak, disajikan dengan ringan, ditunjang dengan gambar dan ilustrasi yang menarik yang membuat anak-anak semakin suka membaca dan memudahkan mereka dalam memahami setiap bahasannya.

9) Ayo Belajar Zakat
Zakat berasal dari Bahasa arab, yang berarti suci, bersih, keberkahan, tumbuh dan berkembang. Jadi, zakat adalah salah satu ibadah kepada Allah ﷻ dengan cara mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu kepada fakir miskin. Kapan harus membayar zakat, berapa harta yang harus dizakati, berapa takaran zakat yang harus dibayarkan, serta hukuman bagi mereka yang enggan membayar zakat dari harta mereka akan dijelaskan di dalam buku ini beserta contoh-contoh kasus yang akan dihadirkan dalam bentuk cerita bagi anak-anak, agar mereka mengetahui bahwa Islam adalah agama berbagi, Islam adalah agama yang menebar rahmat bagi sekalian alam, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan sosial setiap manusia.Rp 265000

Rp 240000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Buku ini disajikan dengan desain dan ilustrasi berwarna dengan harapan akan membuat anak-anak tertarik dan termotivasi untuk mempelajari ibadah-ibadah keseharian yang diterangkan di dalam buku-buku ini. Buku-buku ini disusun berdasarkan hadits-hadits shahih yang sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama besar seperti Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Bakr Abu Zaid, dan ulama lainnya.

Paket Lengkap Isi 9 Buku
Jenis Cover Soft Cover
Berat 1130gr
ISBN 978 6029 475593
full color dg ilustrasi

Kode Buku PQK06
Anak Cerdas Hafal Hadis
100 Hadits Menuntut Ilmu, Tauhid, Ibadah, dan Akhlak

Penerbit: Qidsi Perisasi Qur'an Kids

*****

Adik-adik yang dirahmati Allah ﷻ, pasti kalian bertanya, apa sih manfaat menghafal hadits?

Adik-adik yang dirahmati Allah ﷻ, manfaatnya sangat banyak, diantaranya agar kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang-orang sekitar kita.

Oleh karena itu, mulai saat ini, kita harus semangat menghafal Al-Qur’an, hadits Rasulullah ﷺ dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Semoga Allah ﷻ memberikan keikhlasan dan kemudahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Rasulullah ﷺ bersabda:
“Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah ﷻ akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”
[Hafalan Hadits yang Ke-2]

Kehidupan Rasulullah ﷺ selalu dipenuhi hikmah dan pelajaran baik. Hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang berisi tingkah laku, ucapan dan perbuatan beliau sangat layak untuk diteladani dan dihafalkan. Dengan menghafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ, kita akan mendapatkan banyak manfaat, seperti mengamalkannya dan mengajarkannya kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita.

Buku “Anak Cerdas Hafal Hadits” menyajikan 100 hadits Rasulullah ﷺ yang berisi hikmah menuntut ilmu, tauhid, ibadah, dan akhlak berdasarkan Sunnah Beliau ﷺ. Dengan bahasa dan cara menghafal yang mudah, anak-anak akan mudah mengerti dan memahami hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Rp 95000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Kehidupan Rasulullah ﷺ selalu dipenuhi hikmah dan pelajaran baik. Hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang berisi tingkah laku, ucapan dan perbuatan beliau sangat layak untuk diteladani dan dihafalkan. Dengan menghafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ, kita akan mendapatkan banyak manfaat, seperti mengamalkannya dan mengajarkannya kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Buku “Anak Cerdas Hafal Hadits” menyajikan 100 hadits Rasulullah ﷺ yang berisi hikmah menuntut ilmu, tauhid, ibadah, dan akhlak berdasarkan Sunnah Beliau ﷺ. Dengan bahasa dan cara menghafal yang mudah, anak-anak akan mudah mengerti dan memahami hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Ukuran 24cm X 20cm
Jenis Cover Soft Cover
Berat 435gr
Isi 120hal
full color dg ilustrasi

Kode Buku ZZ001
Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad
Strategi Mendidik Anak Menurut Petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah

Penulis: Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani
Penerbit: Zamzam

*****

Mendidik anak merupakan pekerjaan dan tanggung jawab yang berat bagi para orang tua. Apalagi di zaman modern ini, di mana pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi seringkali membawa dampak yang negatif bagi kepribadian anak. Tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik, merebaknya situs-situs internet yang amoral dan kini demikian mudah bisa diakses siapapun juga, termasuk anak-anak kita, menjadi sebuah fenomena ironis yang bisa menghancurkan bangunan akhlak anak-anak kita. Teman-teman pergaulan yang buruk akhlaknya juga menjadi satu hal penting yang bisa menyemaikan bibit-bibit kerusakan dalam diri anak kita. Sehingga, tak salah apabila dikatakan bahwa mendidik anak di zaman modern ini jauh lebih sulit dibanding masa-masa dahulu.

Buku ini menjelaskan pernik-pernik strategi mendidik anak sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Di dalamnya dijabarkan tahapan-tahapan pendidikan anak, dimulai dari awal buaian sampai anak menginjak dewasa. Inilah sebuah panduan lengkap bagi para orang tua dan pendidik untuk mewujudkan generasi shalih-shalihah, generasi qurrota a’yun yang menyejukkan hati kedua orang tuanya karena keshalihan pribadi dan kemuliaan akhlaknya.

Rp 72500
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Buku ini menjelaskan pernik-pernik strategi mendidik anak sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Di dalamnya dijabarkan tahapan-tahapan pendidikan anak, dimulai dari awal buaian sampai anak menginjak dewasa. Inilah sebuah panduan lengkap bagi para orang tua dan pendidik untuk mewujudkan generasi shalih-shalihah, generasi qurrota a’yun yang menyejukkan hati kedua orang tuanya karena keshalihan pribadi dan kemuliaan akhlaknya.

ISBN 978-602-8975-60-5
Ukuran 21cm x 23cm
Jenis Cover Hard Cover
Jumlah Halaman 252 hal
Berat 500gram
Jenis Kertas HVS

Kode Buku PIU273
Bagaimana Muslimah Berkarya?

Penulis: Maram binti Shalih al-‘Athiyyah
Kitab asli berjudul دور المرأة في نصرة الدين

Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

*****

Tidak diragukan lagi bahwa peran karya wanita dalam menolong agama ini sangat besar. Mereka adalah ibu, saudara perempuan, anak perempuan, atau yang lainnya. Mereka adalah penentu kualitas suatu masyarakat. Jika mereka baik, maka masyarakat pun baik, dan jika mereka buruk, maka buruk pula masyarakat tersebut. Sangat keliru apabila ada yang mengatakan bahwa menolong agama Allah untuk kebahagiaan Dunia dan Akhirat hanya dapat dilakukan oleh kaum pria.

Buku saku ini berisi ringkasan peran karya kaum wanita dalam membela dan menolong agama Islam yang dapat dipraktekkan oleh para wanita dalam dunia nyata.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, juga kepada keluarganya dan para Sahabatnya yang mulia.

Rp 9500
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Sangat direkomendasikan selama website dalam masa pengembangan!
Buku saku ini berisi ringkasan peran karya kaum wanita dalam membela dan menolong agama Islam yang dapat dipraktekkan oleh para wanita dalam dunia nyata.

Ukuran Buku Saku 9cm x 14cm
Jenis Cover Soft Cover
Jumlah Halaman 64 hal
Jenis Kertas HVS

Kode Buku 1SR151
Serial Sahabat Dijamin Masuk Surga (Lengkap 10 Buku)

[Serial Lengkap Terdiri dari 10 Buku]
Penerbit: Qidsi Perisasi Qur'an  Kids
Penulis: Nizar Sa'ad Jabal, Lc., MPd.

*****

Serial ini mengisahkan sisi kehidupan sepuluh orang terbaik dari manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, mereka adalah sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ yang telah dijamin masuk surga.

Sahabat Abdurrahman bin ‘Auf menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Azzubair di surga, Abdurrahman bin ‘Auf di surga, Sa’ad di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga.”
[HR. at-Tirmidzi no. 3747. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi dan al-Misykah 6118]

"Abu Bakar pemberani, teguh pendirian, mempunyai pandangan yang tepat di saat-saat genting, suka menolong, penyabar, sangat ahli di bidang sejarah dan memahami garis keturunan orang arab." [dari Buku "Abu Bakar Ash-Shiddiq]


Rp 265000

Rp 240000
 Add to Cart

Atau bisa melakukan pembelian langsung melalui WhatsApp Admin: 089691395097 (klik disini untuk chat langsung melalui WhatsApp)
Buku ini sangat direkomendasikan bagi anak usia 6 tahun ke atas yang sudah bisa membaca dan penting untuk membuat mereka mengenal lebih dekat para sahabat Radhiyallahu anhum tidak hanya melalui kisah yang ia dengar atau dibacakan oleh orang tuanya tetapi melalui petualangan langsung membaca dan melihat ilustrasi di dalamnya. Bagi anak usia <6 tahun buku ini juga bagus untuk menjadi referensi materi yang dibacakan oleh orang tuanya.

ISBN 9786 029 475586
Ukuran 20 x 24 cm
Jenis Cover Soft Cover 10 Buku dengan tambahan cover pengikat
Berat 1150gr
Jenis Kertas art paper full color dg ilustrasi